VI KAN BRANSCHEN!

Lås, gångjärn och tätningar är unika produkter, och kräver därför en hög grad av specialkunskap. Samtidigt är också djup kännedom om olika användningsområden av stor betydelse. Detta är översikt över de viktigaste tillämpningarna där våra produkter används:

 

 

 

 • Apparatskåp och teleskåp, elskåp
 • Generatorer
 • IT-telekomutrustning, serverskåp, dataskåp,
 • Maskinteknik, maskinkonstruktion, förvaringsskåp, paneler, spjäll
 • Livsmedels- och läkemedelsindustri
 • VVS-system, uppvärmnings- och kylutrustning, klimatanläggningar, kompressorer
 • Spårvägsindustri, järnvägar, interiörer
 • Specialfordon, byggmaskiner, karosser, applikationer under golvet
 • Plåt- och metallkonstruktioner

  En nära nog komplett produktion under ett och samma tak ger den nödvändiga flexibiliteten i vår tillverkning, men garanterar också kontroll över alla nödvändiga processer och tekniker. I vårt Kompetenscenter i Sverige finns därför ett team av konstruktörer och specialister redo att hjälpa dig bäst.

Elskåp, Energidistribution och Generatorer Elskåp, Energidistribution och Generatorer

Vi levererar lösningar passande för utrustning avsedd för lågspänning och mellanspänning. Kontakta oss för lösningar till högspänningsapplikationer.

 

 • Apparatskåp
 • Elskåp
 • Industriella kapslingar
 • Ställverk
 • Fördelningsskåp

Vår lösning för elbranschen: Vision systemet.

Vår lösning till dieselgeneratorer (gensets): Vector-handtaget med kompression.

IT & Telecomutrustning, Serverskåp IT & Telecomutrustning, Serverskåp

Lösningar för IT-utrustning, serverskåp och liknande kapslingar

 

 • IT-utrustning
 • Teleskåp och telecom-applikationer
 • Serverrack och serverskåp
 • Nätverksskåp
 • Dataskåp
 • Rackskåp

Vår lösning för IT-branschen: Vision systemet.

Mekanisk Konstruktion, Skåp, Paneler Mekanisk Konstruktion, Skåp, Paneler

För maskinbyggarindustrin samt lösningar för tunnplåts-skåp och plåtkapslingar. 

 

 • Maskintillverkare
 • Tunnplåtsindustrin
 • Mekanisk konstruktion och apparatbyggare
 • Maskindesign
 • Jordbruksmaskiner
 • Automationsteknik

Livsmedel- och Medicinteknik Livsmedel- och Medicinteknik

Lösningar för livsmedelsteknik och för maskiner för produktion eller bearbetning av livsmedel samt för medicinsk utrustning. Produkter för kapslingar med särskilda hygienkrav och som lätt kan rengöras. 

 

 • Maskiner för bearbetning av livsmedel
 • Maskiner för tillverkning av livsmedel
 • Bryggeriutrustning samt maskiner för hantering av drycker
 • Plåtindustrin, tunnplåtsindustrin med fokus på plåtarbeten med rostfri stålplåt
 • Maskin- och apparatteknik
 • Laboratorieutrustning och laboratorieinredning
 • Medicinsk utrustning och medicinska tillbehör

Ett urval av våra vanligaste produkter som används inom branscherna Livsmedel och Medicinteknik finner du här.

HVAC-Systems, Air Handling HVAC-Systems, Air Handling

Ventilationsbranschen med lösningar för skåp och kanaler av tunnplåt. Speciellt utvecklade lösningar för isolerade (dubbelväggade) dörrar.

 

Produkter verifierade enligt VDI 6022 samt tillverkade för att minimera risken för sk. "köldbryggor" - vilket annars skulle innebära risk för kondens. Våra produkter för ventilatiosbranschen är lämpade för bl.a. följande områden:

 

 • Värme, värmeanläggningar
 • Ventilation
 • Luftkonditionering, fast och portabel
 • Kylning, kylrum, kylanläggningar
 • Nedfrysning, frysrum
 • Luftbehandling, luftbehandlingsaggregat
 • Filterteknik, filterlådor, filterskåp för luftaggregat

Vår industrilösning för ventilation: Klima-flex-systemet

Järnvägsindustrin Järnvägsindustrin

Lösningar för järnvägsindustri och kollektivtrafik med lösningar för såväl inre som yttre applikationer. Produkter godkända enligt DIN EN 61373 ("stötresistenta och vibrationsresistenta och godkända järnvägsapplikationer"). 

 

 • Vagnsinredningar för persontransport eller godstransport
 • Golvluckor, sidoluckor
 • Dörrar, serviceluckor och paneler (interiört och exteriört)
 • Handikapphissar, lyftar och ramper
 • Kapslingar, skåp och lådor
 • Inredningar i hytter, i serveringsutrymmen och konduktörsplats
 • Utrustning för lokförare samt inredning i lok och på förarplats
För ett urval av de standardprodukter som ofta används inom tåg- och järnvägsindustrin, klicka här.
Ladda hem vår engelska katalog för Transportsektorn här.

Specialfordon, Karosser Specialfordon, Karosser

Lösningar för arbetsfordon, tung fordonsindustri och specialkonstruerade fordon

 

 • Fordonschassin, karosser, ramverk, chassiedelar
 • Husbilar, husvagnar, trailers
 • Grävmaskiner, grävare, schaktmaskiner, dumpers, hjullastare, kranar
 • Bussar, lastbilar
 • Generatorer, reservkraftaggregat
 • Luftkompressorer

Vår industrilösning för fordon: Vector
Ladda hem vår katalog för produkter till Transportindustrin (skriven på engelska).

 

Tunnplåt och Metallkonstruktioner Tunnplåt och Metallkonstruktioner

Lösningar för reguljär och rostfri plåt och tunnplåt i applikationer av skiftande slag.

 

 • Elskåp, serverskåp, kopplingsskåp
 • Maskinkonstruktion och maskingdesign
 • Dörrar, paneler, skydd
 • Ventilationsenheter och luftbehandling
 • Fordonschassin, karosser
 • Möbelbeslag
 • Avfallshantering och återvinningsbranschen

Våra industrispecifika lösningar:

Vision-systemet (främst för el-skåp och stora, tunna plåtdörrar)

Klima-flex-systemet (främst för isolerade, eller dubbelväggade, dörrar i ventilationsbranschen)

Vector-systemet (främst för fordon, lastbilar, dieselgeneratorer och andra vibrerande miljöer utsatta för regn, snö och damm)