Välkommen till vår värld!


Lås, gångjärn och tätningar är unika produkter, och kräver därför en hög grad av specialkunskap. Samtidigt är också djup kännedom om olika användningsområden av stor betydelse.

Här nedan har vi därför sammanfattat viktiga begrepp, material och förklaringar av produkter eller processer som vi använder på Industrilås.

Detaljerade förklaringar av produkternas funktion finns i den blädderbara PDF-katalogen eller i webbkatalogen. För utvecklare och designers finns också CAD-filerna tillgängliga för nedladdning på varje produktsida.

Om du har några frågor - tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för dig!

AUTOMATSTÅL

Industrilås använder t.ex. 11SMnPb30 (SS 1914), till standardprogrammet av spanjolettsystem/låsstänger. 11SMnPb30 (SS 1914) innebär ett blylegerat automatstål med måttlig styrka. Skärbarheten är utmärkt och de spån som bildas är korta. För optimala resultat skall skärhastigheterna hållas höga.

AVFETTNING

Ytbehandlingen är ofta det sista steget i tillverkningsprocessen, som i allmänhet har föregåtts av någon form av mekaniskt arbete där olja har använts för smörjning eller kylning. Olja kan även användas som korrosionsskydd under mellanlagring av objekten. För att rengöra detaljen från olja eller fett används alkaliska eller sura bad, men avfettning kan också göras med ett lösningsmedel innan den sista ytbehandlingen görs.

BONDERITE NT

är en modern metod för förbehandling av pulverlackerade objekt. Metoden är baserad på nanoteknologi och är en process med vätskor som innehåller flera metaller som anpassats till förbehandling av primärt zink, aluminium och stål. Processen innebär ett förbättrat korrosionsskydd jämfört med till exempel järnfosfat och ger ett underlag för utmärkt vidhäftning för pulverlack. Fyra sköljsteg ger en god processtabilitet. Omvänd osmos används för att avjonisera det vatten som används i processen. Avjoniseringen utförs med en miljövänlig membranteknik som kräver minimal användning av kemikalier.

DELRIN

Delrin är en särskild tillverkares handelsnamn för polyoximetylener (POM). Detta är en plast som ofta används som ett substitut för metallföremål. De primära egenskaperna hos denna plast är låg vikt, låg friktion, slitstyrka och att den kan användas i temperaturer upp till 90˚ Celsius. Vissa gångjärnsaxlar i Industrilås produktsortiment är tillverkade av Delrin/POM.

DIN EN ISO 14159, MASKINSÄKERHET – HYGIENKRAV VID MASKINKONSTRUKTION

”DIN EN ISO 14159” är en gemensam standard som definierar vilka hygienkrav som finns vid maskinkonstruktion. Den beskriver ett arbetssätt för att säkerställa den hygieniska kvalitén på maskinen och eventuella konstruktionsåtgärder för att hålla en hög hygienisk nivå. Standarden föreskriver att maskintillverkaren skall utföra en riskanalys med fokus på hygien.

Denna internationella standard, som togs över som en europeisk standard, är tillämplig på alla maskiner och tillhörande utrustning som kan orsaka hygienrisker för konsumenterna. Standarden specificerar de hygienkrav som krävs för utformningen av maskiner och ger information om tillverkaren rekommenderad användning. Industrilås tillverkar t.ex. 90°-lås som uppfyller hygienkraven i standarden. Se exempel på sida 6-147: Hygienlås 90° - rostfritt eller syrafast stål.

ED-LACKERING

ED-lackering (elektrodopplackering) är ett alternativ till pulverlack. Denna ytbehandling används när det finns krav på små toleranser. ED-lacken är en akryl-/uretanpolymer och appliceras genom katodisk elektrofores. Ytan blir dekorativ med en relativt hög glans. ED-lack kan appliceras på stål, aluminium, gjuten zink, varmgalvaniserat stål, elektrolytiskt förzinkade stålytor, mm. Metoden gör det möjligt att täcka hela detaljen med ett jämnt reglerat, och extremt tunt, ytskikt (ca 20-22 my) med utmärkt vidhäftning över hela ytan. Det UV-resistenta färgskiktet är fritt från porer och ger utmärkt korrosionsskydd i kombination med hög slitstyrka. ED-lack är ansett som en av de mest miljövänliga ytbehandlingarna. Industrilås har flera ED-lackerade produkter i produktfloran.

ELOXERING

Förvandlar ytskiktet av en metall till en olöslig oxid som ger korrosionsskydd, dekorativt reflekterande yta, god vidhäftning för färg och andra ytbehandlingar och ger också något förändrade elektriska och mekaniska egenskaper. Aluminium är den vanligaste metallen som anodiseras, men magnesium, zink och titan kan också användas. Elektrolytlösningen består av utspädd svavelsyra eller kromsyra.

EPDM

EPDM (eten-propylen-diene, M-klassat gummi) är ett ämne som karaktäriseras av sin stora bredd av användningsområden och då det är en elastomer har det egenskapen att kunna töjas avsevärt utan att materialet brister. EPDM-gummi används hos Industrilås i olika lister, tätningsprofiler och packningar. EPDM uppvisar god beständighet mot vatten och alkalier, men inte mot olja, bensin eller koncentrerade syror.

EUROPEISKA NORMEN EN 1.4301

Se ”Rostfritt stål”.

EUROPEISKA NORMEN EN 1.4404

Se ”Syrafast stål”.

FORMSPRUTNING

Formsprutning är en tillverkningsprocess för objekt gjorda av olika termoplaster, eller plaster som blir flytande vid höga temperaturer. En formspruta består av en sprutenhet, ett formställ, och en gjutform (delad i två halvor) som är unik för varje produkt eller verktyg. Sprutenheten matas med plastgranulat genom en tratt som leder till en uppvärmd cylinder. Plastens smältpunkt är vanligen mellan 175˚ och 300˚ Celsius men kan även variera utanför detta spann.

FOSFATERING

Är en process som utförs för att ge korrosionsskydd, en grund för lackering, eller för att erhålla ett smörjande skikt. Det är framförallt järn och zink som fosfateras. De vanligaste metoderna för fosfatering är genom sprutning eller nedsänkning i vätskor med antingen järnfosfat, zinkfosfat eller manganfosfat.

FZB

Se "Zinkplätering".

FÖRKROMNING

Förkromning är en metod för att öka korrosionsbeständigheten av metallkomponenter. Det ökar också vidhäftningen för ytterligare beläggning av t.ex. plast och är även lämplig för dekorativa ändamål. Beroende på kromföreningen i förkromningsbadet kan man skapa olika färger: metallic-glänsande, ljusblå, grön, brons eller svart. Baden innehåller bland annat, kromsyra, kromater, cyanider och syror.

GF30

Glasfiberarmerad polyamid (med 30 % tillsatt glasfiber) för ökad hållfasthet. Se även "polyamid".

GLIDPOLERING / TRUMLING

utförs för att ta bort grader, skapa kantavrundning, ta bort oxider och helt enkelt förbättra föremålets yta. Föremålen placeras i en roterande trumma eller en vibrerande behållare och körs antingen genom maskinen "rent" eller med tillsats av ett slipmedel. Arbetet kan utföras som våtpolering (vanligast) eller torrpolering. Under våtpolering används vatten eller olja med tillsats av kemikalier och slipmedel, som kan bestå av t.ex. aluminiumoxid, kiselkarbid eller stål.

HYGIENTILLÄMPNINGAR

Dessa produkter sorterar under standarden “EN ISO 14159 - Maskinsäkerhet” och “Hygienkrav vid maskinkonstruktion (ISO 14159: 2002)”; Tysk version; “EN ISO 14159: 2008”. En "hygienisk design" innebär en produkt som är lätt att rengöra som helhet, eller har delar som lätt kan rengöras. När en sådan produkt designas, ser man till att i möjligaste mån förenkla rengöring genom att förse produkten med mjuka kurvor och släta ytor samt eliminera sådana områden där smuts kan ansamlas och kan utgöra en risk för produkten (t.ex. livsmedel eller medicin). Dessutom bör man välja material i produkten så att dessa kan motstå desinfektionsmedel och andra sätt att desinficera maskiner, till exempel ånga. En hygienisk design är en viktig faktor för att garantera livsmedelskvalitet.

Industrilås erbjuder 90°-lås som uppfyller hygienstandarder enligt ovan. Se t.ex. hygienlås på sida 6-147.

IP-KLASS

Se "Täthetsklassificering - IP".

KONSTRUKTIONSSTÅL

De utmärkande egenskaperna hos allmänna konstruktionsstål är deras seghet och goda svetsegenskaper. Dessa material har fått förbättrad skärbarhet genom kallbearbetning och / eller tillsatser av bly. Industrilås använder S235JR (SS 1312) i exempelvis reglar, om inget annat anges. S235JR (SS 1312) karakteriserar kalldraget platt- och rundjärn med god ytfinish och är lätta att arbeta med och att svetsa i. Konstruktionsstål används mest i objekt med måttliga hållfasthetskrav.

KOPPAR

Koppar kan återvinnas till 100 % utan att det tappar några av sina egenskaper. Man uppskattar att ca 34 % av dagens 22 miljoner ton koppar som används årligen kommer från återvunnet material. Koppars faktiska livslängd varierar stort, från mer än 100 år i t.ex. I fuktig luft, och särskilt med höga halter av luftföroreningar, skapas på kopparn ett tunt skikt av brun oxid som sedan förändras till en grön patina. Detta tunna lager skyddar sedan mot fortsatt korrosion. Vanliga kopparlegeringar är mässing, brons och även det ”Sterlingsilver” som används i smycken och konstföremål. Industrilås använder huvudsakligen koppar i kundspecifika produkter.
123

Theme picker