VI KAN VÅR BRANSCH

 

Lås, gångjärn och tätningar är unika produkter, och kräver därför en hög grad av specialkunskap. Samtidigt är också djup kännedom om olika användningsområden av stor betydelse.
 

Översikt över de viktigaste tillämpningarna

  • Apparatskåp och teleskåp, elskåp, generatorer
  • IT-telekomutrustning, serverskåp, dataskåp
  • Maskinteknik, maskinkonstruktion, förvaringsskåp, paneler, spjäll
  • Livsmedels- och läkemedelsindustrin
  • VVS-system, uppvärmnings- och kylningsutrustning, klimatanläggningar, kompressorer
  • Spårvägsindustri, järnvägar, interiörer
  • Specialfordon, byggmaskiner, karosser, applikationer under golvet
  • Plåt- och metallkonstruktioner

 

 

 


En nära nog komplett produktion under ett och samma tak ger den növändiga flexibiliteten i vår tillverkning, men garanterar också kontroll över alla nödvändiga processer och tekniker. I vårt huvudkontor i Sverige finns därför ett team av konstruktörer och specialister redo att hjälpa dig bäst, vare sig du behöver en specialprodukt eller en mer reguljär standardprodukt. Vi ser fram emot att höra av dig!

 

Här nedan finner du alla de avdelningar vi har på Industrilås - "allt under ett tak":

 

 

 

 

 

Design och konstruktion Design och konstruktion

TILLSAMMANS GÅR VI FRAMÅT!

 

Innovativa lösningar lyckas endast genom med-arbetare som kombinerar branscherfarenhet, kompetens och engagemang för att skapa den bästa lösningen för dig. Vi kan hjälpa dig att avgöra vilka produkter som kan användas i regn, i varmt eller kallt klimat, men också vad som är den mest ekonomiska lösningen för dig. Under åren har vi har samlat en lång lista referenser.

 

Industrilås arbetar med SolidWorks 3D CAD. Från denna plattform utvecklar vi smarta, industrianpassade lösningar för våra kunders krävande lås-, gångjärns- och tätningsapplikationer. Vi designar alltid produkter med förutsättningen att grundidén och marknadens behov måste omvandlas till smidigt fungerande produkter till rimliga priser.

 

Eftersom bra design är något som vi är mycket stolta över, levererar vi fungerande 3D-prototyper till våra kunder, så att form och funktion kan samordnas perfekt innan själva tillverkningen startas.
 

Verktygs- och formtillverkning Verktygs- och formtillverkning

VI GÖR EGNA VERKTYG

Här på Industrilås arbetar konstruktionsavdelningen i mycket nära samarbete med vår egen verktygsavdelning. Eftersom de flesta av våra verktyg tillverkas och underhålls i egen regi, garanteras både kvalitén på verktygen - men också tillverkningen av de färdiga detaljerna. När vi samarbetar med externa partners, lägger vi särskild vikt vid pålitlighet och erfarenhet. Vår egen verktygsavdelning iToolconcepts tillverkar också gjutformar och verktyg till externa kunder.

De CAD-designer som görs hos Industrilås används också för programmering av CAD-/CAM-maskiner och för att bygga verktyg och gjutformar för tillverkning av produkterna. Industrilås använder moderna maskiner och produktionsmetoder som resulterar i effektiv tillverkning, men vi håller också ett vakande öga på kvalitetskontrollen av de färdiga detaljerna.

Vår mångsidiga maskinpark supportar våra olika avdelningar som gjuteriet, stansavdelningen, svarveriet, fräsavdelningen, formsprutningen, etc. Det nära samarbetet med verktygsavdelningen innebär att vi gör rigorösa verktygskontroller efter varje produktionscykel. Underhållet utförs innan verktyget startas inför nästkommande produktionstillfäle och innefattar t.ex. en noggrann trestegsrengöring med ultraljudsvätt.

Formsprutning av plast Formsprutning av plast

VÅR PLASTAVDELNING

Flera delar i Industrilås stora sortiment tillverkas med formsprutad polyamid (PA6) som tillverkas i maskiner som med robotmatning och robotplockning kan köras dygnet runt.

 
Den polyamid som används av Industrilås  är av typen "PA6" och är modifierad för ökad slagtålighet med hjälp av att glasfiber tillsätts i olika mängder - vanligtvis 30% (GF30). Receptet på plastens olika beståndsdelar kan ändras beroende på kundens applikation och om plasten skall godkännas i enlighet med särskilda normer, som t.ex. "V-0 kvalitet" i enlighet med UL94 (ett flamtest där lågan ska självslockna inom 10 sekunder). Vi tillverkar också komponenter enligt andra standarder som definieras av kund.

 
Industrilås producerar också formsprutade komponenter tillverkade av andra plaster såsom polykarbonat (PC), polyoximetylen (POM), ABS-plast, polypropen (PP), polyeten (PE) och polystyren (PS) som alla har olika egenskaper.

Zinkgjutning Zinkgjutning

HET TILLVERKNING

 

I Industrilås sortiment finns mängder av komponenter som är tillverkade av gjuten zink. I vår fabrik i Nässjö gjuter vi  med en legering som består av zink, aluminium, magnesium och koppar kallas "Zamak 5". Vi valde denna specifika legering tack vare att den har en mycket bra kombination av god gjutbarhet och bra ytfinish.

Det nära samarbetet med verktygsavdelningen innebär att vi gör rigorösa verktygskontroller efter varje produktionscykel. Underhållet utförs innan verktyget startas inför nästkommande produktionstillfäle och innefattar t.ex. en noggrann trestegsrengöring med ultraljudsvätt.

I skrivande stund gjuter vi ca 3 ton "Zamak 5" per dag.

Ytbehandling och Pulverlackering Ytbehandling och Pulverlackering

YTA - ETT DJUPT OMRÅDE

 

Industrilås strävar efter att kontrollera och utföra så många som möjligt av produktionsprocesserna själva. Under 2008 utökade vi vår produktion till att omfatta vår egen pulverlackanläggning, just för att öka flexibiliteten, minska ställtiderna, förbättra kvaliteten och minska vår miljöpåverkan genom att minska de externa transporterna. Förutom pulverlack, kan vi också leverera produkter med andra ytbehandlingar såsom förkromning, förzinkning, ED-lackering, svartkromatering, etc.

Pulverlackeringsprocessen som används på Industrilås består av förbehandling (rengöring, grundskydd), mellanliggande torkning, elektrostatisk pulverlackering och slutligen torkning.

Förbehandlingsprocessen som används på Industrilås heter "Bonderite". Pulverbeläggningen utförs i en anläggning med en modern appliceringsutrustning som elektrostatiskt laddar pulvret så att detta fastnar på produktens yta. När sedan produkten värms upp i en ugn, smälter pulvret och skapar en barriär som skyddar detaljen från yttre påverkan. Pulverlacken vi använder är avsedd för beläggning av produkter med porös yta - som t.ex. gjuten zink eller galvaniserat stål, som ofta får en mikroskopiskt porös yta under tillverkningsprocessen.

Standardpulvret som används i Industrilås pulverlackeringsavdelning innehåller polyester som bindemedel, vilket gör att de färdiga komponenterna blir UV-beständiga - dvs motståndskraftiga mot blekning av solljus.

ED-lackering (ElektroDopp-Lackering) innebär att man applicerar ett skyddande skikt i ett elektrodeponeringsbad. Metoden betraktas som ett alternativ till pulverlackering och är särskilt lämpligt när det krävs snäva toleranser. ED-lacken är en katodisk applicering av en akryl-uretanpolymer som läggs på genom elektrofores. Ytan som produceras är relativt slät och något glansig och har således en dekorativ funktion. Detta UV-resistenta skyddsskikt är icke-poröst och har utmärkt korrosionsbeständighet och hög nötningsbeständighet.

ED-lack har klassificerats av svenska Arbetsmiljöverket som ett av de mest miljövänliga metoderna för ytbehandling.

Svarveri Svarveri

TILLVERKNING GENOM ATT TA BORT


När det gäller svarvning och fräsning använder Industrilås de mest moderna CNC-svarvarna, flerspindliga svarvar och svarvar med automatiska magasin som effektivt kan massproducera långa serier eller göra korta prototyp-körningar beroende av kundernas önskemål. De material som vi använder på Industrilås är oftast stål, rostfritt stål och mässing.

Stans och Press Stans och Press

ARBETA UNDER PRESS

 

 
 
 
 

Stansning, bockning, formning och pressning av metaller är vanliga processer i vår fabrik. Vi tillverkar dagligen tusentals produkter av stål och rostfritt stål med manuella, halvautomatiska eller helautomatiska maskiner i vår pressavdelning.

 

Bearbetning av stångmaterial görs direkt från spolen. Efter upprätning, klippning och stansning blir detta till olika slags låsstänger, med eller utan rullar i änden.

PUR-packning PUR-packning

ATT HÅLLA VATTEN
OCH DAMM UTE


Industrilås levererar allt fler produkter med fasta packningar applicerade på produkterna. Detta ger de bästa förutsättningarna för kunden och ökar sannolikheten för rätt montage då packningen sitter på rätt ställe och inte försvinner i transporten, då produkten skall monteras i din applikation.

Den så kallade FIPFG-packningen (Formed In Place Foam Gasket, eller fritt översatt "skummad packning som formas på plats"), även kallad PUR-packning (PolyURetan-packning). Med denna metod används en trögflytande massa, som består av två-komponents polyuretan, som appliceras direkt på produkten. Denna, initialt flytande, packning appliceras i en automatiserad process där dosering, blandning och applicering utförs av robotar.

Under härdning jäser packningen upp vilket resulterar i en flexibel, porös tätning som förenklar installation, reducerar antalet lösa delar och åstadkommer förbättrad täthet mot vatten och damm.
 
Läs mer om processen genom att titta på videon nedan. (Filmen är försedd med engelsk textning)

 

Monteringsavdelning Monteringsavdelning

ATT BYGGA PRODUKTER
AV DETALJER

Med mer än 30.000 olika komponenter i vår produktion innebär detta naturligtvis att planering och monteringsskicklighet är av yttersta vikt vid tillverkning av våra produkter. Med noggrant dokumenterade arbetsflöden och ett MPS-system följer vi detaljerna genom hela produktionskedjan, fram till den färdiga produkten så att
kvalitetskraven bibehålls.

 

Industrilås verksamhet bygger på specialutbildad personal för att säkerställa den snabbhet och den flexibilitet som manuell montering erbjuder.

Logistik Logistik

VI FINNS HÄR FÖR DIG

Industrilåsgruppen har sitt säte i Sverige. Det är här vi samlat utvecklingscentrat, verktygstillverkningen, produktionen, monteringen samt logistik- och servicecentrat, men även ledningen. Samtliga funktioner i den globala marknadsorganisationen styrs från Nässjö. Industrilås produkter levereras över hela världen till distributörer och vidare ut till slutkunder.

 

KORTA STRÄCKOR. SNABB SERVICE.

Korta sträckor och personlig kontakt är viktiga för oss, så det är just därför Industrilås har en internationell närvaro med egna kontor och ett globalt nätverk av partners. Närheten till regionala marknader och kunder tillsammans med ett tydligt fokus på utvalda branscher utgör en viktig grund för vår framgång.

 

Industrilås har flera decentraliserade logistiknav i olika områden för att garantera närhet till alla våra kunder i Eoropa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Skandinavien, Afrika och Mellanöstern.

Kvalitetsavdelning, labb och testcenter Kvalitetsavdelning, labb och testcenter

 
 
 

VÅRA KVALITETSHJÄLPMEDEL

 

De viktigaste parametrarna för Industrilås verksamhet är de anställda, våra kunder och vår miljö. Eller formulerat med andra, mer kvalitetsorienterade ord; "arbetsskydd, kundnöjdhet och miljöskydd".

Industrilås har en mängd olika hjälpmedel för att styra och övervaka sina processer, sina aktiviteter och sin kommunikation. Detta system med instrument kallar vi IMS "Industrilås Management Systems" och bildar grunden för de internationella och nationella regler, föreskrifter och standarder som på något vis påverkar tillverkningen av våra produkter. Nödvändiga tester utförs av externa, ackrediterade provningslaboratorier. Förutom dessa, har vi internt möjlighet att utföra vissa tester, som t.ex. cykeltester, drag- och hållfasthetsprover samt s.k.  "vattenintrångstester" eller läckagetester.

Industrilås är certifierat enligt ISO 9001: 2015 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001: 2015 (Environmental Management System). Industrilås produkter uppfyller RoHS-direktiven.

Mässor

Theme picker